ИЗВЕШТАЈ ОД СЕНКА

Втор извештај во сенка за Поглавје 27

Извештајот во сенка  ја претставува оценката на граѓанските организации за статусот на приближување на законодавството на Европската Унија за животната средина и климатски промени во Република Северна Македонија. 

Прв извештај во сенка за Поглавје 27

Извештајот во сенка  ја претставува оценката на граѓанските организации за статусот на приближување на законодавството на Европската Унија за животната средина и климатски промени во Република Северна Македонија.