ИЗВЕШТАЈ ОД СЕНКА

Прв извештај во сенка за Поглавје 27

Извештајот во сенка  ја претставува оценката на граѓанските организации за статусот на приближување на законодавството на Европската Унија за животната средина и климатски промени во Република Северна Македонија.